LAST MAN STANDING

Last man standing er en av våre nyeste funksjoner. Her kan spillere melde seg på en spesiell drapskveld og vinne penger og poeng uten å risikere annet enn ære. Mer informasjon om last man standing finner du inne på spillet.

KRIMINALITET KAN LØNNE SEG

Kriminalitet er en av de vanligste handlingene for å oppnå høyere rank. Du kan velge om du skal rane gamle tante Olga, eller være proff og ribbe hvelvet til banken.

SOSIALE MEDIER

Følg siden vår på Facebook for å være med på eksklusive konkurranser med fete premier. All utvikling av spillet vil først annonseres på Facebook og Twitter, og har du noen gode ideer til våre utviklere bør du følge med her!

Bli medlem

Regler og betingelser for anvendelse av Nordicmakten

Påfølgende tekst er gjeldende enhver som spiller Nordicmakten. Bruker skal gjøre seg kjent med skrivet før aktivitet på spillet foretas. Det understrekes at overtredelse vil medføre konsekvenser for den ansvarlige. Ved uklarheter eller innvendinger vedrørende regelverket, kan en moderator kontaktes på personlig melding (PM).

1. BRUKERBETINGELSER FOR NORDICMAKTEN.COM

1. Generelle forbud

 • Det er forbudt for spillere å eie eller ha tilgang til flere brukere på spillet, også kjent som ”multibrukere”. Det tillates kun én bruker per person om gangen. Det innebærer også registrering av brukere imens den nåværende er i bruk. Det er forbudt med ”sharing”, det vil si: Det er kun tillatt med én person per bruker.
 • Det er forbudt å utnytte feil og bugs i spillet.
 • Det er forbudt å skape feil, overbelaste servere eller utnytte seg av treghet i systemet.
 • Det er forbudt å komme med utspill, innlegg, meldinger, bilder, videoer eller andre ytringer som innbefatter pornografi, mobbing, sjikanering, trakassering, rasisme, støtte til terrorisme, personangrep, trusler eller lignende som kan berøre brukere av spillet eller en tredjepart eller oppfattes som alvorlig støtende.
 • Det er forbudt å offentliggjøre personalia og bilder av spillere og moderatorer. Unntak kan gjøres dersom den avbildede samtykker bildevisning av seg selv.
 • Det er forbudt å spille/registrere bruker på Nordicmakten.com gjennom proxy- og VPN-servere, samt andre metoder/tjenester som skjuler din opprinnelige IP-adresse.
 • Det er forbudt å fremstå som en del av ledelsen om man ikke er det.
 • Det er forbudt å reklamere for andre tjenester, produkter, nettsider, spill eller andre relaterte elementer som ikke eies av Nordicmakten.com.
 • Det er forbudt å benytte seg av programmer/bots som utfører handlinger på spillet automatisk.
 • Det er forbudt å offentliggjøre linker til andre nettsteder via kommunikasjonssystemet til Nordicmakten.com som 1) bryter med pkt. 1.4, 1.5 og 1.8, 2) markedsfører andre artikler, jf. pkt. 1.9, 3) bryter med Norges lover eller 4) inneholder materiale som ikke er egnet for personer på 15 år eller nærliggende alder.
 • Det er forbudt å skaffe seg ulovlig tilgang til en annen persons bruker.
 • Det er forbudt å kopiere spillets innhold.
 • Det er forbudt å 1) registrere bruker før fylte 15 år, og 2) utgi seg for å være under 15 år.
 • Det er forbudt å hitliste en moderator eller seg selv.
 • Det er forbudt å spamme forum (jf. forumsreglene), In-game Support, innboksen til spillere og moderatorer eller andre steder.
 • Det er forbudt å øke rankprosenten sin hurtigere enn det rankefunksjonene og auksjonene primært er i stand til å gjøre.
 • Det er forbudt å registrere brukerere med nick som kan relateres til pkt. 1.4
 • Det er forbudt å fremme pedofili, incest, pornografi og annet som anses som alvorlig støtende eller lovstridig.
 • Det er forbudt å utelukkende lage brukere for å høste/sanke verdier for andre spillere i et forsøk på å bevisst omgå regel 1.1.

2. Forpliktelser

 • Enhver spiller plikter å rapportere om ethvert regelbrudd vedkommende selv utfører, bevitner eller mistenker kan ha blitt begått eller skal begås.
 • Enhver spiller plikter å underrette om enhver bug eller feil som vedkommende selv opplever, bevitner eller mistenker eksisterer eller utnyttes.
 • Enhver spiller plikter å informere om samtlige uoverensstemmelser som ikke skal forekomme i spillet.
 • Enhver spiller plikter å opplyse om eventuelle bekjente som spiller på samme ip-adresse.
 • Enhver spiller plikter å opptre anstendig og forståelig ved bruk av spillets kommunikasjonsorganer, herunder forum og PM.
 • Enhver spiller plikter å gjøre seg inneforstått med spillets gitte regelverk, generelle skriv og annen informasjon forfattet og publisert av ledelsen.
 • Enhver spiller plikter å følge regelverket.

* Alle henvendelser vedrørende overnevnte punker skal rettes til en moderator.

3. Forumsregler

 • Alt som bryter med regelverket skal ikke postes.
 • Posting av tråder og innlegg uten relevans, også kalt spam, er ikke tillatt. Bruk de forskjellige forumene riktig og bruk In-game Support ved spillrelaterte spørsmål.
 • Posting av linker (hyperkoblinger) er tillatt, så lenge det ikke bryter med regelverket.
 • Trådtittel skal samsvare med trådens innhold.
 • Temaer og diskusjoner som omhandler Nordicmakten.com skal postes i generelt forum.
 • Konkurranser, kåringer, samt debatter og emner med mindre seriøst spillinnhold eller som ikke er relatert til spillet, skal postes i Offtopic-forum.
 • Alt under kategorien kjøp/salg, søknader, forespørsler og organisert kriminalitet skal postes i Salg/søknad-forum.
 • Club dè Gangster-tråder skal postes i CDG-forum.

* Om man opplever at tråden blir slettet av en moderator, skyldes det at trådens innhold strider imot forumsreglene eller andre bestemmelser i regelverket.

4. Kjøp og salg

 • Kjøp og salg av Nordicmakten-elementer for ekte penger eller andre verdier, er ikke tillatt. Bestilling av poeng er selvsagt lov og faller ikke under denne regelen, jf. pkt. 4.4.
 • Kjøp og salg av private varer, artikler fra andre nettspill eller -sider, er ikke tillatt.
 • Kjøp og salg av brukere er ulovlig. Dette innbefatter også byttehandel mellom brukere, og å få eller gi bort brukere.
 • Det er tillatt å bestille poeng med mobilen til seg selv eller andre spillere.
 • Det er tillatt å kjøpe og selge profilbilder, avatarer, profilkomposisjoner og annet materiell som er tiltenkt bruk i spillet, for NM-verdier.

5. Konsekvenser ved brudd på regelverket

 • Ledelsen kan ta i bruk alle rimelige og nødvendige midler i henhold til sine interne regler for å avdekke regelbrudd jf. avsnitt 1, og vurderer fritt hvorvidt et eventuelt regelbrudd er tilstrekkelig bevist til å vedta en følgelig sanksjon overfor spilleren. Om en spiller finnes skyldig i overtredelse av regelverket har ledelsen rett til å igangsette straffeutmåling av det straffbare forholdet.
 • Graden av straff er situasjonsbestemt og overlatt til en helhetsvurdering, men i hovedsak benyttes fire ulike straffemetoder basert på alvorlighetsgraden av det begåtte lovbrudd:
  • Advarsel (mindre alvorlig overtredelse)
  • Utestenging fra forum (gjentakende brudd på forumsregler etter punkt 3.)
  • Deaktivering/Modkill (alvorlig overtredelse)
  • Midlertidig eller permanent utestenging (svært alvorlig overtredelse)
 • Det understrekes at ovenstående straffereaksjoner kun er en mal. Ledelsen er både lovgivende, utøvende og dømmende makt, og avgjør hva slags straff som er passende for den aktuelle overtredelsen. Flere advarsler kan eksempelvis resultere i deaktivering.
 • Ved unnlatelse av sine pålagte plikter, jf. seksjon 2, eller brudd på andre bestemmelser, forbeholder ledelsen seg retten til straffe spilleren med utgangspunkt i det ovennevnte.
 • Ved påført sanksjon kan brukeren kreve å få opplysninger om grunnlag for sanksjonen ved henvendelse på mail.

6. Ansvarsfraskrivelse

 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller mister tilgang til sin bruker, uansett om det eksempelvis dreier seg om tilbakestilling av spillet, uvettig bruk av passordopplysninger eller hacking fra en utenforstående.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller mister sine spillverdier eller -artikler grunnet feil i spillet.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller mister poeng grunnet feil med poengfunksjonen, -tjenesten eller -leverandøren.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller bruker ekte penger på spillet.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller taper ekte penger på spillet.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller taper dyrebar tid i livet sitt på spillet.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller er under 15 år.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar om en spiller tar seg nær av utspill fra medspillere.
 • Ledelsen skal ikke stilles til ansvar for foruminnlegg, profiltekst og annen tekst som ikke er forfattet av ledelsen.

* Ved åpenbare tilfeller vil ledelsen gjøre sitt beste for å løse situasjonen.

7. Oppfordringer

 • Spiller oppfordres til aldri å oppgi passordet sitt til medspillere, moderatorer, internettsider eller andre utenforstående organer.
 • Spiller oppfordres til å henvende seg til Spillguide, In-game Support eller en moderator om noe er uklart vedrørende spillet.
 • Spiller oppfordres til å skrive så leselig og forståelig som mulig i spillet for å bli oppfattet riktig og tatt seriøst av medspillere.
 • Spiller oppfordres til å sende inn forslag og innspill til forbedring av spillet.
 • Spiller oppfordres til å være skeptisk til linker man får tilsendt, da disse i verste fall kan medføre uønskede opplevelser.

8. Tilleggsinformasjon

 • Det er tillatt å bunkre en annens brukerprofil, så lenge det ikke forekommer annen aktivitet på denne. All annen virksomhet på brukeren anses som multibruk.
 • Nordicmakten er fortsatt i BETA-stadiet(er ikke ferdig utviklet), derfor kan Nordicmakten("produktet") når som helst forandre seg uten noe forvarsel. Dette gjelder uansett om du har brukt ekte penger på spillet, eller ikke. Spillet kan også inneholde feil og mangler som gjenstår å bli fikset på.
 • Bruker av spillet har ikke krav på kompensasjoner/tilbakebetalinger av noe slag. Hvis det dukker opp en bug eller andre tekniske feil så gjør ledelsen sitt beste for å hindre at dette skal skje igjen.
 • Det opplyses om at støtende ord, bilder, animasjoner eller meninger kan forekomme, og hvis man føler seg støtt oppfordres man derfor til IKKE å registrere en konto hos Nordicmakten.com.
 • Ved brudd av regler/betingelser, eller ved upasselig oppførsel i spillet, har ledelsen rett til å slette den skyldige brukerkonto, og eventuelt utestenge IP-adressen den fra spillet. All kjøp forbundet med de aktuelle kontoene/IP-adressene vil bli slettet, og spiller vil heller ikke motta noe form for tilbakebetaling/kompensasjon. Enhver spiller aksepterer at vedkommende vil gi oppreisning og holde Nordicmakten, Nordicmaktens eiere, hjelpere, tilknyttede samarbeidspartnere, ledere, leverandører, lisenshavere og andre partnere og ansatte, fri for ethvert tap, ansvar, fordring eller krav, inkludert advokathonorarer, lagt frem av en tredjepart på grunn av, eller som en følge av, eller i forbindelse med spiller sitt bruk av spillet.
 • Det er gratis å registrere seg for å spille Nordicmakten.
 • Nordicmakten er et spill hvor du kan utføre både lovlige og kriminelle handlinger i en virtuell verden for å tjene spillepenger, og for å komme deg opp i "mafiamiljøet". Aldri prøv å realisere noe av det som skjer i spillet!
 • Vi støtter ikke ulovlige aktiviteter, du må alltid følge Norsk lov når du spiller Nordicmakten. Skulle du bryte en av reglene, vil du bli utestengt/slettet. Alvorlige saker vil også bli politianmeldt.
 • Svindling innenfor spillets rammer, herunder spillverdier - og artikler, er tillatt.
 • Det er den enkelte moderator som til syvende og sist avgjør hvorvidt regelbrudd har funnet sted.
 • Det er enhvers brukers eget ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk.
 • Nordicmakten kan ved registrering innhente nødvendige opplysninger og personalia, herunder epost adresse og mobilnummer, for å verifisere og identifisere brukere av tjenesten. Opplysningene benyttes ikke til andre formål og utgis ikke til tredjepart.

9. Spillbegreper

 • Ledelsen – Nordicmakten Crew/administrator, senior-moderator(er) og moderator(er).
 • In-game support (IGS) – Vanlige brukere oppnevnt av ledelsen til å besvare praktiske spørsmål fra spillerne vedrørende spillet.
 • Spillerutvalget (SU) – Vanlige brukere valgt av spillerne ved forumsvalg. SU fungerer som rådgivende organ for ledelsen på forslag om utvikling.
 • Modkill – Drap av spiller utført av en moderator, også kalt deaktivering.
 • Spillartikler – Gjeng, flyplass, kulefabrikk, avis


2. POENGBETINGELSER

1. Før kjøp av poeng gjøres brukeren kjent med følgende:

 • Poeng bestilles og mottas ved å betale ekte valuta (NOK).
 • Antall poeng avgjør prisen på kjøpet (se tabell på kjøpssiden).
 • Man kan ikke angre et kjøp av poeng.
 • Ved betaling er bruker inneforstått med at poengene er og forblir en del av Nordicmakten sitt spillsamfunn. Poeng kan ikke veksles til ekte valuta.
 • Brukeren er selv ansvarlig for hvordan vedkommende oppbevarer og håndterer bestilte poeng.
 • Poengkjøp skal kun benyttes av personer som har fylt 18 år. Personer under denne alderen er påkrevd foresattes samtykke for å kjøpe poeng.
 • Dersom telefonabonnementet ikke står registrert på kjøperen må personen få tillatelse av eieren av telefonabonnementet.
 • Nordicmakten.com forbeholder seg retten til å redigere eller fjerne kjøpte poeng dersom de på noen måte blir misbrukt.
 • Dersom brukeren blir drept av en annen spiller eller avlivet av en moderator vil som følge ikke tapte poeng erstattes.
 • Nordicmakten.com stiller seg ikke ansvarlig dersom poeng brukes mot brukerens intensjoner eller går tapt som følge av tekniske feil eller innbrudd på brukerkontoen. Vi vil derimot gjøre vårt beste for å reversere forøvrige hendelser.
 • Nordicmakten.com er ikke ansvarlig for betalingstjenesten. Denne eies og drives av en tredjepart (Paypal).
 • Poeng kan ikke bli vekslet tilbake til NOK.

2. Før bruk av poeng gjøres brukeren kjent med følgende:

 • Nordicmakten.com står ikke ansvarlig for hvordan brukeren forvalter poengene.
 • Nordicmakten.com stiller seg ikke ansvarlig dersom poeng brukes mot brukerens intensjoner eller går tapt som følge av tekniske feil eller innbrudd på brukerkontoen. Vi vil derimot gjøre vårt beste for å reversere forøvrige hendelse.Regler og betingelser i klartekst